Select Page

SVARBIAUSI PRIORITETAI VILNIUJE

Gavę Jūsų pasitikėjimą kovo 5 d. Vilniaus miesto savivaldos rinkimuose įsipareigojame pirmiausia įgyvendinti šiuos Darbo partijos programos prioritetus. Tai dešimtmečiais nesprendžiamos miesto problemos ir darbai, kuriuos būtina nedelsiant vykdyti.

1. NEMOKAMAS VIEŠASIS TRANSPORTAS

Išlaisvinsime Vilnių nuo dirbtinių spūsčių, įvesime kokybišką nemokamą viešąjį transportą.

2. KOKYBIŠKAS UGDYMAS KIEKVIENAM VAIKUI

Užtikrinsime kokybišką ugdymą kiekvienam jaunam vilniečiui arčiausiai namų. Ne planuosime, o pastatysime 8 mokyklas ir 7 darželius. Kiekvienam Vilniaus vaikui skirsime papildomus 20 Eur vaiko pinigų.

3. Daugiabučių kiemai

Sutvarkysime daugiabučių namų kiemus ir išspręsime automobilių stovėjimo vietų problemą.

4. ATVIRAS MIESTO VALDYMAS

Visiškai atversime Vilniaus biudžetą savivaldybės internetiniame puslapyje su visomis sutartimis ir įsipareigojimais. Svarbiausius miesto klausimus spręsime miesto referendumais.

DARBO PARTIJOS PROGRAMA „VILNIUS – PATOGUS MIESTAS ŽMONĖMS

Vilnius – Lietuvos sostinė, viena žaliausių Europoje, kurioje sparčiausias internetas, efektyvios elektroninės paslaugos, atviri duomenys, labiausiai išvystyta dalijimosi ekonomika galbūt net visame pasaulyje ir tai reikia tęsti. Tačiau turime Vilnių, kuriame vaikas gali likti ne tik be lopšelio-darželio, bet ir be mokyklos, kur kai kurios gatvės nepravažiuojamos, susisiekimas sunkus, o kelias link namų neturi šaligatvio ir apšvietimo.

Darbo partijos komandos vardu sakome: Vilnius nebegali laukti ir turi būti PATOGUS vilniečiams. Vilniaus gyventoju būti apsimokės – vilniečiai turės realias naudas būdami registruotais miesto gyventojais.

Vilnius BUS:

1. IŠLAISVINTAS IŠ DIRBTINIO GATVIŲ SIAURINIMO IR SPŪSČIŲ:

 

 • Nedelsiant atšauksime naujai priimtus gatvių pertvarkymo Vilniaus mieste standartus. Dirbtinis gatvių siaurinimas tikrai nesprendžia miesto gatvių pralaidumo, veikiau priešingai – ženkliai didiną transporto spūstis mieste, didėja miesto tarša, nereikalingai gaištamas miesto gyventojų laikas. Medžių sodinimas gatvėse, tarp skirtingų krypčių eismo srautų mažina eismo dalyvių matymą ir jų pačių matomumą, ženkliai blogina eismo saugumą ir realiai didina eismo įvykių statistiką. Ieškosime darnos tarp visų eismo dalyvių, tačiau suprantame, kad ypatingai jaunoms šeimoms be automobilio Vilniuje gyventi sudėtinga, todėl nutrauksime karą prieš automobilius.
 • Jokia gatvių pertvarka Vilniuje nevyks be techninių projektų ir derinimų su atsakingomis institucijomis – gaisrine, policija, greitąja medicinos pagalba ir kt. Atsisakysime brangių ir nenaudingų miestui gatvių „remontų“.
 • Didinsime miesto gatvių pralaidumą, platinsime magistralines gatves jungiančias miesto rajonus ir svarbius transporto mazgus. Rytinio transporto spūsčių piko metu ribosime tranzitinį sunkiasvorio ir kt. nebūtinojo transporto judėjimą mieste.
 • Transporto spūsčių keliamus nepatogumus spręsime pasitelkiant išmanųjį eismo srautų reguliavimą pagrįstą dirbtinio intelekto galimybėmis, o didžiuosiuose transporto arterijų susikirtimo taškuose pastatysime viadukus. Plėsime trūkstamą ugdymo įstaigų infrastruktūrą arčiausiai namų.
 • Plėtosime Vilniaus gatvių tinklą jungiantį Ukmergės, Utenos, Nemenčinės ir Minsko plentus, užtikrinsime galimybę apvažiuoti Vilnių, neįvažiuojant į miesto centrą.
 • Vystydami transporto sektorių remsimės atsinaujinančių išteklių energija paremta judumo koncepcija. Aktyviai propaguosime bei skatinsime gyventojus įsigyti vandeniliu ar elektra varomas transporto priemones. Plėsime šioms transporto priemonėms reikalingą infrastruktūrą.
 • Peržiūrėsime vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis transporto priemonių stovėjimo vietomis tvarką, mažinsime įkainius Vilniaus gyventojams, sieksime, kad savaitgaliais automobilio stovėjimo dvi pirmos valandos būtų nemokamos.

2. APRŪPINTAS KOKYBIŠKU, NEMOKAMU VIEŠUOJU TRANSPORTU:

 

 • Dalyvaudami 2019 m. rinkimuose į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą deklaravome siekį, užtikrinti galimybę visiems vilniečiams ir Vilniuje studijuojantiems jauniems žmonėms viešuoju miesto transportu naudotis nemokamai. Darbo partijos atstovų Vilniaus miesto savivaldybės taryboje pastangomis, viešuoju transportu Vilniuje nemokamai jau kurį laiką naudojasi Vilniaus švietimo sektoriaus bei Vilniaus palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių darbuotojai. Prisiimdami atsakomybę už ankstesnius savo įsipareigojimus ir toliau sieksime nemokamą kokybišką visuomeninį transportą užtikrinti visiems vilniečiams.
 • Visas viešasis Vilniaus transportas privalo būti atnaujintas per artimiausius 4 metus bei pritaikytas žmonėms su negalia ir tėvams su vaikų vežimėliais.
 • Atgaivinsime Vilniaus greitojo elektrinio viešojo transporto idėją. Pasitelkę geriausią užsienio miestų patirtį, išrinksime geriausią transporto alternatyvą ir surengsime visuotinį miesto referendumą dėl metro statybos.

3. SUTVARKYTAIS KIEMAIS, GATVĖMIS, ŠALIGATVIAIS IR APŠVIETIMU:

 

 • Vienas pagrindinių mūsų prioritetų – Vilniaus daugiabučių namų kiemų infrastruktūros pertvarkymas ir sutvarkymas. Kiemai turi būti jaukesni – vykdysime vaikų žaidimų ir sporto aikštelių, lauko suoliukų kiemuose, prie laiptinių renovavimą bei naujų įrengimą. Sutvarkysime įvažiavimus į daugiabučių namų kiemus. Deramai rūpinsimės kiemuose esančių automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangos ir šaligatvių atnaujinimu,
  skirsime pakankamai dėmesio jų tvarkymui žiemos laiku. Įrengsime užtektinai lauko bei gyvūnų ekskrementams surinkti skirtų šiukšliadėžių. Skatinsime kaimynijų programą ir veiklų kiemuose įvairovę.
 • Toliau plėtosime želdinių ir želdynų įrengimą mieste, užtikrinsime savalaikę ir tinkamą jų priežiūrą. „Žalioji banga“ – ne priežastis aplaidumui, žolė mieste privalo būti šienaujama, o želdynai veisiami ten, kur netrukdo matomumui ir kt.
 • „Išvalysime“ miestą nuo duobių. Sutvarkysime ir atnaujinsime gatves bei šaligatvius,dėmesį kreipdami ne tik į centrą, tačiau ir į miesto kraštinius rajonus. Netoleruotina, kadtankiai apgyvendintuose rajonuose vis dar nėra saugių, apšviestų šaligatvių, vaikai į mokyklą eina tiesiog šalikele, o kai kurie esami šaligatviai nepritaikyti žmonės su judėjimo negalia, tėvams su vežimėliais ir kt.
 • Vilniuje kasmet daugėjant dviračių, paspirtukų entuziastų, todėl skatinsime naujų dviračių takų tiesimą, esamų sujungimą į vientisą, patogią ir saugią dviračių takų sistemą mieste. Sutvarkysime elektrinių paspirtukų naudojimo ir parkavimo politiką mieste.
 • Sudarysime palankias sąlygas sodų bendrijoms jungtis prie miesto infrastruktūros bei perduoti savivaldybei jų eksploatavimą.
 • Fizinis aktyvumas yra svarbi kokybiško gyvenimo dalis, todėl plėsime fizinio aktyvumo skatinimo infrastruktūrą mieste. Bėgiojimo, važinėjimo dviračiais ar kitomis bevariklėmis transporto priemonėmis takų plėtra, treniruoklių statyba mikrorajonuose, aktyvesnė ir tiesioginė su žmonėmis savivaldybės viešosios įstaigos „Active Vilnius“ veikla, inovatyvi sporto aikštynų, aikštelių, treniruoklių įveiklinimo programa telefonų programėlių pagalba.
 • Vienodo tipo žaidimų aikšteles tik mažiesiems pakeisime įvairaus tipo įrenginiais, pritaikytais visoms amžiaus grupėms, fiziniam ir kūrybiniam, žaidybiniam lavinimui.

4. MAŽIAUSIŲ KOMUNALINIŲ MOKESČIŲ SOSTINE:

 

 • Reikalausime efektyvaus ir skaidraus šilumos tinklų valdymo, sieksime šildymo kainųmažėjimo. Manome, kad centralizuotas šilumos tiekimas gyventojams yra bendro intereso paslauga, todėl modernizuodami šilumos perdavimo tinklus bei užtikrindami centralizuotai tiekiamos šilumos optimalaus temperatūrinio režimo palaikymą, pasieksime minimalių tiekiamos šilumos perdavimo nuostolių, o tuo pačiu ir šildymo kainų gyventojams mažėjimo.
 • Skatinsime atsinaujinančios energetikos vystymą mieste. Atsižvelgiant į prognozuojamą elektros energijos poreikio didėjimą bei būtinybę generaciją užtikrinti nenaudojant iškastinio kuro, ant visuomeninės paskirties miesto statinių stogų privalomai bus įrengiami saulės moduliai. Išnaudosime ES finansavimo galimybes bei supaprastinsime tvarkas, kad gyventojai galėtų paprasčiau įsidiegti saulės kolektorius ar saulės elektrines ant daugiabučių namų stogų ir tapti elektros energijos gamintojais.

 • Aktyviai ir ryžtingai dalyvausime įgyvendinant kogeneracinės jėgainės projektą. Nors tai – ne visai savivaldybės projektas, miesto politikai tiesiog privalo aktyviai dalyvauti jį įgyvendinant, nes jis ypač svarbus miestui ir jo žmonėms.
  Kogeneracinė jėgainė – tai pigesnis šildymas biokuru, kuris leistų smarkiai sumažinti šildymo sąskaitas bei užtikrintų žemesnes elektros energijos kainas.
 • Sumažinsime rinkliavą už atliekų išvežimo paslaugą, tobulindami buitinių skaičiavimo sistemą, visiškai įgyvendinsime principą „teršėjas moka“. Šiukšlių išvežimo paslaugos kaina bus skaičiuojama individualiai kiekvienam namų ūkiui pagal išmetamų buitinių atliekų kiekį. Sieksime sumažinti buitinių atliekų išvežimo paslaugos mokestį gyventojams, skatinsime antrinių žaliavų rūšiavimą.
 • Nuosekliai modernizuosime vandens tiekimo ir kanalizacijos vamzdynus, kad vilniečiai gautų tik švarų vandenį, o miestas neskęstų po didesnių liūčių.
 • Įpareigosime pastatų administratorius viešai skelbti savo paslaugų kainas, sukursime visiems prieinamą sistemą, kur bus reitinguojami gerai ir blogai veikiantys administratoriai.

 

5. UŽTIKRINANTIS UGDYMO IR MOKYMOSI GALIMYBES KIEKVIENAM
VILNIEČIUI ARČIAUSIAI NAMŲ:

 

 • Didinsime paramą šeimoms auginančioms vaikus. Ženkliai padidėjus pragyvenimo išlaidoms, prie gaunamos valstybinės išmokos vaikui, skirsime papildomą 20 Eur išmoką visoms vilniečių šeimoms už kiekvieną vaiką.
 • Skirsime dėmesį popamokinio vaikų užimtumo skatinimui. Šiuo metu NVŠ krepšeliu naudojasi tik trečdalis Vilniaus vaikų, todėl mes sudarysime sąlygas kiekvienam vaikui nuo darželinuko iki gimnazisto turėti galimybę išsirinkti sau artimą ir patinkančią veiklą, kurioje jis galėtų save išreikšti bei tobulėti, nepriklausomai nuo tėvų finansinių galimybių.
 • Užtikrinsime valstybinių bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo peržiūrą ir plėtrą. Iki 2025 m. ne planuosime, o pastatysime aštuonias naujas mokyklas Antakalnyje, Lazdynuose, Naujojoje Vilnioje, Pašilaičiuose, Šnipiškėse, Senamiestyje, Žvėryne, Verkiuose, Vilkpėdėje. Vietų darželiuose ar mokyklose trūkumas neturi būti problema dirbantiems ir vaikus auginantiems vilniečiams, todėl plėsime ne tik mokyklų, bet ir darželių tinklą arčiausiai namų (suplanuotos statybos Pašilaičiuose, Pilaitėje, Perkūnkiemyje, Balsiuose, Šnipiškėse, Jeruzalėje, Senamiestyje)
 • Sudarysime planą ir esamas senas, nerenovuotas ugdymo įstaigas atnaujinsime, pastatydami priestatus, kurie leis priimti daugiau vaikų esamoje teritorijoje.
 • Atsižvelgdami į pedagogų trūkumą Vilniaus mieste bei didesnį darbo krūvį nei kituose Lietuvos miestuose, grąžinsime 100 Eur priemoką visiems Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų (mokyklų ir vaikų darželių) pedagogams.
 • Atversime vieną vakarais ir savaitgaliais dirbantį darželį kaip pilotinį projektą, kuris padėtų spręsti vaikų priežiūros klausimą vienišiems, vakarais dirbantiems tėvams ar kt. Plėsime visos dienos mokyklos modelį ne tik pradinių klasių mokiniams, bet ir aukštesnėms pagal poreikį – organizuosime popamokinę veiklą, pagalbą mokiniui.
 • Plėsime mokymosi visą gyvenimą galimybes kiekvienam vilniečiui per užimtumo ir kitas programas.
 • Peržiūrėsime maitinimo mokyklose ir darželiuose konkursus, užtikrinsime, kad vaikams būtų tiekiamas kokybiškas, skanus, šviežias maistas, suvaldomas maisto švaistymas.

6. BESIRŪPINANTIS VILNIEČIŲ IR YPAČ SENJORŲ UŽIMTUMU BEI LAISVALAIKIU:

 

 • Kiekvienoje Vilniaus seniūnijoje steigsime bendruomenių sociokultūrinius centrus, kuriuose veiks platus spektras reikalingų vilniečiams paslaugų – nuo senjorų, jaunuolių užimtumo, mokymosi visą gyvenimą, kultūrinės, bendruomenių veiklos iki socialinių dienos centrų asmenims, turintiems psichikos ar proto negalią. Tokiu būdu didinsime visos bendruomenės įsitraukimą į veiklas, negalią turinčių asmenų galimybes gyventi bendruomenėje, o jų artimiesiems atokvėpį, paramą ir galimybę sugrįžti į darbo rinką.
 • Įsteigsime specialią senjorų užimtumo programą ir finansavimą jai, analogiškai kaip veikia jaunimo programų konkursas.
 • Turime išvystytą dalijimosi ekonomiką mieste, tačiau nevystome bendruomeninio dalijimosi paslaugomis, nesugebame apjungti skirtingų jaunuolių, dirbančių, senjorų interesų. Sieksime sukurti palankią aplinką bendruomeniniam paslaugų dalijimuisi ir jį skatinsime, plėtosime dialogą su socialiniais partneriais dėl socialinio verslo plėtros šioje srityje.

7. PRIEINAMOMIS IR KOKYBIŠKOMIS MEDICININĖMIS, SLAUGOS, SOCIALINĖMIS PASLAUGOMIS APRŪPINTAS, ŽMONIŲ, PATIRIANČIŲ SOCIALINĘ ATSKIRTĮ AR KITAS RIZIKAS, GEROVĘ UŽTIKRINANTIS:

 

 • Vilniaus gyventojams senjorams sukursime palankią aplinką ir galimybes esant poreikiui įsikurti senelių namuose arba gauti reikalingas paslaugas namuose.
 • Plėtosime bei tinkamai prižiūrėsime žmonėms su negalia pritaikytą miesto infrastruktūrą.
 • Didinsime negalią turinčių asmenų įsidarbinimo galimybes ir užimtumo rėmimo sistemos veiksmingumą bei efektyvumą. Skatinsime socialinių dirbtuvių steigimą negalią turintiems asmenims, kuriose atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas jie galės ugdyti ir lavinti darbinius įgūdžius, bei įsilieti į darbo rinką
 • Užtikrinsime sveikatos ir socialinių paslaugų greitesnį prieinamumą Vilniaus miesto gyventojams, kelsime paslaugų kokybę, sieksime Vilniaus ligoninių aprūpinimo moderniausia įranga.
 • Spręsime slaugytojų trūkumo klausimą Vilniaus mieste, didinsime darbo užmokestį bent 20 proc. šiai ypatingai svarbiai darbuotojų grupei.
 • Vykdysime pilotinį projektą atrinktose Vilniaus seniūnijoje steigdami bendruomenių centrus, kuriuose veiks platus spektras reikalingų vilniečiams paslaugų – nuo senjorų, jaunuolių užimtumo iki socialinių dienos centrų asmenims, turintiems psichikos ar proto negalią. Tokiu būdu didinsime visos bendruomenės įsitraukimą į veiklas, negalią turinčių asmenų galimybes gyventi bendruomenėje, o jų artimiesiems atokvėpį, paramą ir galimybę sugrįžti į darbo rinką.
 • Suteiksime dalinę kompensaciją Vilniečiams už privalomą naminių gyvūnų ženklinimą, registravimą ir sterilizavimą.
 • Didelį dėmesį skirsime socialinei atskirčiai mažinti, didinsime socialinių, gatvės darbuotojų darbo užmokestį, taip pritrauksime daugiau motyvuotų darbuotojų, todėl ir socialinės paslaugos bus prieinamesnės, ypatingai žmonėms, kurie stokoja socialinių įgūdžių, serga priklausomybių ligomis ir kt. Stiprinsime pagalbą teikiančių specialistų (psichologų, socialinių darbuotojų, pedagogų) dirbančių su socialiai pažeidžiamais asmenimis, kompetencijas bei psichologinę savijautą.

8. KOKYBIŠKU BŪSTU APSIRŪPINĘS MIESTAS. UŽSIIMANTIS TIK KOKYBIŠKA, TVARIA GYVENAMŲJŲ NAMŲ PLĖTRA, ATNAUJINIMU, UŽTIKRINANTIS NEMOKAMAS STOVĖJIMO VIETAS MIESTO GYVENTOJAMS PRIE NAMŲ:

 

 • Vilniuje stinga kokybiško būsto, todėl būtina spręsti šią problemą ir padėti vilniečiams gyventi šiltai bei patogiai. Įkursime specialų būsto fondą, remsime jaunas šeimas padėdami joms gaunant lengvatinį ilgalaikį kreditavimą įsigyjant pirmąjį būstą arba kompensuojant palūkanas, didinsime socialinio būsto prieinamumą, remiantis PPP modeliu išbandysime municipalinio būsto plėtrą.
 • Vietoje žaliųjų poilsio ir laisvalaikio erdvių neleisime statyti naujų daugiaaukščių. Remsime ir leidimus išduosime tik tvariai, su bendruomenėmis suderintai gyvenamųjų namų statybai, skatinsime pramoninių rajonų konversiją, tam mažinsime biurokratines kliūtis, dirbsime su nacionaline valdžia.
 • Didinsime negalią turinčių asmenų įsidarbinimo galimybes ir užimtumo rėmimo sistemos veiksmingumą bei efektyvumą. Skatinsime socialinių dirbtuvių steigimą negalią turintiems asmenims, kuriose atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas jie galės ugdyti ir lavinti darbinius įgūdžius, bei įsilieti į darbo rinką.
 • Išskaidrinsime gyvenamojo ploto nuomos rinką – drastiškai mažinsime verslo liudijimo nuomai kainą deklaruotiems Vilniaus gyventojams, įvesime progresyvumą – mokės daugiau tik tie, kuriems nuoma yra verslas, todėl šešėlinė veikla bus nenaudinga nei nuomotojams, nei nuomininkams. Sieksime daugiau skaidrumo, atsakomybės ir teisių šioje srityje.
 • Įpareigosime naujų namų statytojus įrengti automobilių stovėjimo aikšteles santykiu 1:2 – vienas butas: dvi parkavimo vietos. Taip pat kartu su gyvenamųjų namų statyba planuosime reikalingą socialinę ir kt. infrastruktūrą.
 • Didžiausio tankumo rajonuose (Fabijoniškėse, Perkūnkiemyje, Šeškinėje, Justiniškėse, Antakalnyje, Karoliniškėse, Lazdynuose, Naujininkuose, Pašilaičiuose, Žirmūnuose) pastatysime po daugiaaukštę automobilių stovėjimo aikštelę, kuri vilniečiams bus nemokama, sieksime nemokamo automobilių stovėjimo prekybos centrų automobilių aikštelėse nakties metu.
 • Toliau stiprinsime renovacijos programą, daug dėmesio skirdami tiek darbui su LR Aplinkos ministerija, tiek investuodami savivaldybės resursus maksimaliai supaprastinant procesą. Skatinsime kvartalinę renovaciją, dėmesį kreipsime ne tik ekonominiam, bet ir vizualiniam atnaujinimui.

9. TOLERANTIŠKAS, DRAUGIŠKAS IR DAUGIAKULTŪRIŠKUMĄ PUOSELĖJANTIS BEI SAUGUS MIESTAS:

 

 • Sudarysime sąlygas daugiakultūriškumui skleistis – gerbsime visų tautinių bendrijų tradicijas, remsime jų išsaugojimą per projektinę veiklą, švietimo įstaigas.
 • Dirbsime taip, kad per kadenciją moderni koncertų salė būtų pastatyta ant Tauro kalno.
 • Nesikratysime atsakomybės už Gedimino kalną. Imsimės atsakomybės sutvarkyti ir išsaugoti vieną iš miesto simbolių.
 • Panaikinsime visas biurokratines kliūtis, kurios priklauso nuo miesto valdžios, supaprastinsime procedūras, kad verslo, investicinė aplinka būtų patraukli ir patogi.
 • Atnaujinsime savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Įvertinsime kolektyvinės apsaugos statinius, tinkamai pasirūpinsime jų būkle ir panaudojimo galimybėmis. Ypatingą dėmesį skirsim gyventojų perspėjimo ir informavimo būdams ir priemonėms.

10. ĮSIKLAUSANTIS, KURIO ATEITĮ LEMIA BENDRUOMENIŲ IR ŽMONIŲ BALSAS TIESIOGIAI:

 

 • Priimant svarbius sprendimus atsiklausime žmonių nuomonės, pagrindiniais miesto klausimais rengsime vilniečių apklausas/referendumus.
 • Didelį dėmesį skirsime jaunimo iššūkiams. Vilniaus mieste jaunimas jaučiasi nelaimingesnis nei likusioje Lietuvoje, čia didesnis ir narkotinių medžiagų prieinamumas ir vartojimas, todėl kartu su jaunuoliais spręsime šias problemas, ieškodami išmintingų, jaunimo lūkesčius atitinkančių sprendimų.
 • Ieškosime efektyvių sprendimų, nežlugdydami Vilniaus naktinio gyvenimo. Savivaldybė turi prisidėti, kad miesto vakarinis, naktinis gyvenimas būtų kultūriškai įvairus, gyvybingas, derantis su gyventojų interesais. Tam tikslui sudarysime kultūros tarybą ir skirsime finansavimą kultūros programoms įgyvendinti.

11. SKAIDRIAUSIAI VALDOMAS MIESTAS VISOJE LIETUVOJE!

 

 • Pirmą kartą Lietuvos istorijoje atversime miesto biudžetą – visos miesto pajamos, išlaidos, pavedimai, pirkimai, sutartys bus matomi realiu laiku savivaldybes puslapyje. Pasikeitus savivaldos įstatymui meras bus vykdomoji valdžia, todėl bus atsakingas už kiekvieną savivaldybės eurą. Nė vienas žmogus nėra pajėgus vienas viską sukontroliuoti, todėl šis miesto biudžeto atvėrimas leis skaidriai, kartu su miestiečiais stebėti, valdyti savivaldybės biudžetą.
 • Visos savivaldybės paslaugos bus pasiekiamos internetu ir seniūnijose, veiks vieno langelio principu. Darbe bus vadovaujamasi principu “surasime būdą, kaip padaryti”.
 • Vilniaus savivaldybėje ir jos valdomose įmonėse atliksime nepriklausomą finansų ir valdymo auditą. Peržiūrėsime Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrą. Vadovaudamiesi socialinio teisingumo ir proporcingumo principais peržiūrėsime savivaldybės valdomų įmonių vadovų, valdybų narių atlyginimus, ieškosime efektyvių sprendimų, kaip dalį savivaldybės paslaugų perduoti vykdyti socialiniam verslui, nevyriausybinėms organizacijoms.
 • Užtikrinsime sąžiningą, skaidrų ir racionalų viešųjų pirkimų organizavimą, vykdymą ir priežiūrą.

VILNIUS NEBEGALI LAUKTI!

IEVA KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ ir Darbo partijos komanda

VILNIAUS MIESTO SKYRIUS

Kviečiame palaikyti Darbo partijos komandą nr. 8 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos rinkimuose. Susipažinkime!

1. Ieva Kačinskaitė-Urbonienė

Seimo narė, politikoje dalyvauja jau daugiau kaip 11 metų. Politikės kelią pradėjo būtent nuo Vilniaus m. savivaldybės tarybos, todėl gerai išmano miesto klausimus ir yra pasiruošusi darbus pradėti nedelsdama. Darbo patirtį sukaupė vadovaudama nevyriausybinei organizacijai, patardama politikams Europos Parlamente, Seime, Seimo Pirmininko sekretoriate ir kuriant savo pačios verslą. Ieva turi politikos mokslų bakalaurą, ekonomikos magistrą Vilniaus universitete, šiuo metu tęsia studijas trečioje studijų pakopoje. Kartu su vyru augina tris vaikus.

2. Viktoras Uspaskich

Europos Parlamento narys, Darbo partijos Garbės pirmininkas, turintis ilgametę politinę ir verslo patirtį. Šiuose rinkimuose jis kandidatuoja tam, kad padėtų valdyti tokį didžiulį ir diversifikuotą ūkį kaip Vilniaus miestas. Pats būdamas Lietuvos piliečiu, gimusiu Rusijoje, siekia remti ir palaikyti tautines bendrijas Vilniuje.

3. Remigija Kadikinė

Politikė, Darbo partijos Vilniaus m. skyriaus pirmininkė. Remigija VGTU baigė vadybos ir verslo administravimo magistrantūros studijas taip pat ISM Vadybos ir ekonomikosuniversiteto vadovų magistrantūros rinkodaros programą. Nuo 2016 m. dirba laisvai samdoma lektore Vilniaus kolegijoje kaip diplomų gynimo komisijos pirmininkė ir diplominių darbų vertintoja. Turi daugiau kaip 25 m. vadovaujamos darbo patirties . Nuo 2020 m. dirba Lietuvos Respublikos Seimo nario patarėja. Jau tris metus savanoriauja “Sidabrinėje linijoje “.

4. Mantas Stulgaitis

Politikas, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys. Savivaldos plėtojimo komiteto pirmininkas. Jau daugiau nei dešimtmetį dirba socialinės apsaugos srityje, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje kuravo vaikų, jaunimo, šeimos politikos klausimus. Šiuo metu kuruoja valstybės programas, viena iš jų padeda gauti lengvatinius būsto kreditus jaunoms šeimos.

5. Valerijus Legatas

Valerijus yra baigęs Vilniaus universiteto Fizikos Fakultetą ir įgijęs radiofiziko specialybę. Sukaupęs įspūdingą darbo patirtį: nuo gamyklos inžinieriaus iki septynerių uždarųjų akcinių bendrovių konsorciumo prezidento. Jau keturias kadencijas dirba Seimo nario visuomeniniu konsultantu, Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos Tarybos pirmininkas. Buvęs Vilniaus miesto savivaldybės visuomeninės plėtros komisijos narys. Trijų vaikų tėvas.

6. Rikantas Aukškalnis

Teisininkas, kartu su žmona verslininke Egle, auginantis sūnų Vincentą. Rikantas 2006 m. Mykolo Romerio universitete įgijo teisininko išsilavinimą, o 2009 m. baigė ir magistrantūros studijas. Dar besimokydamas teisės bakalauro studijose pradėjo dirbti Valstybės sienos apsaugos departamente. Vėliau – Lietuvos olimpiniame sporto centre teisininku. Dirbo teisininku tarptautinėje įmonėje bei aplinkosaugos srityje. Šiuo metu dirba advokato padėjėju.

7. Irena Binevičienė

Smulkioji verslininkė. Kartu su vyru augina dukrą. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete, įgijo Ekonomikos bakalauro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją. Aktyvi visuomenės veikėja ir Pavilnio bendruomenės seniūnaitė. Ilgametė Darbo partijos narė.

8. Sergej popov

Aktyvus politikas, puoselėjantis sveiką ir ekologišką gyvenimo būdą.
Lietuvos policijos akademijoje įgijo teisės specialybę, pradėjo nuosavą verslą. Jau daugiau kaip 10 metų yra nemokumo srities specialistas. Priklauso Lietuvos esperantininkų sąjungai. Sergej svarbu, kad Vilniaus gatvėse žmonės jaustųsi saugūs.

9. Edvinas Komparskas

Vilnietis, teisininkas, atsargos karininkas, vidaus tarnybos majoras. Po 24 tarnybos Lietuvos valstybei metų išėjęs į atsargą, dirbo teisininku Vilniaus miesto savivaldybėje, todėl sieks skaidresnio ir efektyvesnio miesto biudžeto vykdymo, aktyviai pasisako už vietos rinkliavų ir mokesčių vilniečiams mažinimą. Šiuo metu dirba Seimo nario patarėju. Gyvenime vadovaujasi principu: „Nėra neišsprendžiamų klausimų ar situacijų“.

10. FelikSas Petrauskas

Feliksas turi inžinieriaus energetiko, ekonomisto, teisininko specialybes. Teisės mokslų daktaras. Turėjo savo verslą, valstybės valdymo įstaigose dirbo vadovaujantį , diplomatinį darbą, ėjo Seimo nario patarėjo pareigas. Dirbo docentu MRU. Šiuo metu yra Seimo narės ir Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos nario visuomeninis patarėjas – konsultantas. Turi didelę patirtį strateginio planavimo, valstybės, ūkio, vadybos, rinkos priežiūros, vartotojų teisių apsaugos, ES projektų valdymo srityse.

11. Inesa Čekolis-Ščiočina

Socialinių mokslų magistrė, šiuo metu dirbanti Globos centre globos koordinatore ir turinti patirties, teikiant pagalbą socialinę riziką patiriančioms šeimoms. Inesa kartu su vyru augina dvi dukras ir į savo šeimą priima be tėvų globos likusius vaikus. Rinkimuose dalyvauta tam, kad žmonių problemos bei lūkesčiai būtų ne tik išgirsti, bet ir įgyvendinti. Tapusi Vilnius m. savivaldybės tarybos nare spręs socialinės srities problemas ir sieks vilniečių gerovės.

12. Laimonas Karvelis

Įmonės vadovas, dviejų vaikų tėvas. Baigęs geodezijos ir žemėtvarkos studijas ir daugiau kaip 20 metų dirbantis šioje srityse. Turintis ilgametę patirtį sprendžiant klausimus, susijusius su žemės tvarkymu, teritorijų planavimu ir vystymu. Remdamasis sukaupta patirtimi vystys Vilnių, kaip žalią ir modernų ateities miestą, patogų jo gyventojams.

13. Denis Grečišnikov

Vilnietis, šiuo metu studijuojantis programų inžineriją VGTU, dirba vienoje iš Vilniaus jaunimo erdvių, todėl puikiai žino visas jaunų žmonių problemas ir kaip jas išspręsti. Denis yra didelis Vilniaus miesto gerbėjas, todėl labai nori, kad Sostinė augtų ir tobulėtų.

14. Dalia Mikalauskienė

Politikė, turinti psichologės kvalifikaciją, dirbanti Vilniaus m. lopšelyje-darželyje „Šilelis“ psichologe. Dirbo žmonių su regos negalia socialinėje įmonėje bei privačiame sektoriuje. Asmeninė ir darbo su socialiai jautriais žmonėmis patirtis suformavo viziją, kaip pagerinti šių žmonių gyvenimo kokybę Vilniaus mieste.

15. Vida Jakimavičienė

Siuvimo technologė – inžinierė. Kartu su vyru auginanti du vaikus. Vida yra baigusi Vilniaus kolegiją, technologo inžinieriaus specialybę. Dirba baldų gamybos įmonėje. Taip pat Vida yra seniūnaitė ir aktyvi bendruomenės narė, todėl gerai supranta gyvenamųjų rajonų iššūkius.

16. Inga Gabalienė

Logistikos profesionalė, baigusi transporto logistikos mokslus universitete. Šiuo metu dirba projektų vadove. Darbšti, siekianti įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, turi sūnų. Kasdienis bendravimas su žmonėmis skatina ją siekti savivaldybės tarybos nario pareigų, o jas užėmusi kurs gražų ir saugų Vilnių visiems vilniečiams ir jo svečiams.

17. Valdas Skarbalius

Politikas, kartu su žmona auginantis 2 vaikus. 2005 m. baigęs verslo vadybą. 2008 m. dirbęs Seimo nario padėjėju. 2012 – 2016 m. Seimo narys. 2016 – 2019 m. Europos Parlamento nario patarėjas. Šiuo metu dirba Seimo Pirmininko pavaduotojo patarėju.

18. Paulius bartaševičius

Vilnietis, verslininkas. Mokėsi Vilniaus Simono Stanevičiaus mokykloje. Po jos įstojo į LEU ir baigė kūno kultūros studijas. Paulius aktyvus miesto patriotas, negalintis taikytis su neprotingais sprendimais miesto gatvių tvarkymo ir sporto srityse. Šioms sritims pasiryžęs skirti daugiausia dėmesio. 

19. Rūta Balandytė

Vilnietė, augina dukrą. Lietuvos edukologijos universitete įgijo ekonomikos ir verslo pagrindų bakalaurą. Dirba valstybės tarnyboje, todėl gerai išmano sprendimų priėmimo logiką. Šią savo patirtį ketina taikyti savivaldybės tarybos narės veikloje.

20. Donata StiRbienė

Vilnietė, baigusi ekonomikos bakalauro ir magistro studijas. Didžioji darbinės karjeros dalis susijusi su viešaisiais pirkimais tiek vyr. specialisto, tiek vadovaujančiose pozicijose valstybės ir savivaldybės įmonėse – Krašto apsaugos ministerijoje, Lietuvos edukologijos universitete ir kt. Savanorė, padedanti Ukrainos pabėgėliams bei gyvūnus globojančioms organizacijoms. Šalies ir miesto patriotė, vertinanti šeimos vertybes, suderintas su šiuolaikine dvasia

21. Audronė Ona Kačiušienė

Senjorė, aktyviai dalyvaujanti socialinėje veikloje, padedant žmonėms. Audronė turi socialinio darbuotojo specialybę ir daug patirties šioje srityje, todėl žino, kaip tvarkyti Vilnių, kad visiems jame gyventi būtų gera ir patogu.

22. Žana Dargužienė

Vilnietė, dirbanti Verkių mokykloje – daugiafunkciniame centre – mokytojos padėjėja. Anksčiau dirbo soc. darbuotojo padėjėja.Taip pat yra dirbusi auklėtoja motinos ir vaiko globos namuose „Užuovėja“ bei Vilniaus spec. kūdikių namuose  Baigė studijas Vilniaus kolegijoje.

23. Andželika Samorodova

Vilnietė, dviejų suaugusių vaikų mama. Visą gyvenimą dirbanti su klientų aptarnavimu, konsultavimu pirkimo ir logistinių procesų koordinavimu. Taip pat nemažai patirties turinti finansinėje vadybos apskaitoje. Šiuo metu dirba sveikatos srityje, todėl gerai mato egzistuojančias problemas bei nori prisidėti prie jų ilgalaikių sprendimų.

24. Darius Pečkaitis

Dviejų suaugusių vaiku tėtis, senelis, našlys. Visą gyvenimą dirba vadovaujanti darbą statybos srityje, todėl tarybos daug dėmesio skirs infrastrūktūros projektų kokybei. Dariui patinka aktyvus poilsis, bendravimas su žmonėmis, diskusijos. Džiaugiasi galėdamas padėti žmonėms ir matydamas juos laimingus.

25. Eglė Lukočienė

Teisininkė, kartu su vyru auginanti du mažamečius vaikus. 2009 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Ne vienus metus dirba valstybės tarnyboje – buvo Seimo nario padėjėja, Aplinkos ministro patarėja, šiuo metu dirba Seimo vicepirmininko komandoje. Įgyta patirtis, žinios ir motyvacija leis sėkmingai atliepti kiekvieno vilniečio poreikius.

26. Aleksandr Martynov

Šiuo metu dirba apsaugos darbuotoju, anksčiau yra dirbęs Vilniaus pataisos namuose jaunesniuoju specialistu. Išsilavinimas – Vilniaus aukštesniosios policijos mokykla. Įgytas vyresniojo vidaus tarnybos puskarininkio laipsnis. Sukauptą patirtį ketina taikyti civilinės saugos srityje.

27. Marekas Bocevičius

Marekas baigė geodezijos ir kadastro bakalauro studijas, užsiima individualia veikla. Kartu su žmona augina dukrą. Yra inovatyvus, šiuolaikiškas ir atkakliai siekiantis savo tikslų žmogus.

28. Zita Garlukovič

Gimė, užaugo ir mokėsi Vilniuje. Čia gyvena ir dirba. Myli savo nuostabų miestą, su vyru užaugino dukrą ir sūnų, jau sulaukė ir anūko. Nuo 1992 metų dirba Vilniaus “Vilties” specialiojoje mokykloje – daugiafunkciniame centre. 27 metus dirbo auklėtoja, dabar 4 metus dirba lavinamosios klasės mokytoja. 15 metų buvo savanore Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Vilties“ organizuojamose vasaros reabilitacinėse stovyklose.

29. Evaldas Aukštulevičius

Mykolo Romerio universiteto teisės fakulteto studentas, taip pat užsiimantis smulkiuoju verslu. Gimęs ir gyvenantis Vilniuje, žinantis kokios problemos iki šiol mieste egzistuoja ir nėra tvarkomos, todėl ketina jas spręsti.

30. Artūras MUchačiovas

Vilnietis, turintis darbo patirties pardavimų vadybininko ir projektų vadovo pareigose. Artūras turi 3 vaikus, domisi muzika, sportu ir investavimu. Mano, kad Vilniui trūksta ūkiško vadybininko ir tikisi šią savo patirtį panaudoti tarybos darbe.

32. Galina Dunovskytė

Vilnietė, gyveno Gruzijoje, 1993 m grižo į Lietuvą, baigė Vilniaus statybos ir dizaino kolegiją ir įgijo transporto inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Nuo 1995 m. dirba Lietuvos Geležinkelių infrastruktūroje. Galina augina sūnų, yra Vilniaus miesto mylėtoja, sieksianti, kad Vilnius būtų saugiausias bei švariausias Lietuvos miestas.

33. Regina Anusevič

Vilnietė, gimusi ir užaugusi Lietuvos sostinėje. Turi šeimą. Baigė prekių žinovės mokslus Vilniaus prekybos technikume. Žino, kas yra sunkus darbas, kad pasiekti užsibrėžtus tikslus reikia kantrybės, valios, užsispyrimo. Pasiryžusi dirbti Vilniaus miesto žmonėms, kad ne tik miesto centre, bet ir nutolusiuose rajonuose žmonės jaustųsi gyvenantys visavertį miestietišką gyvenimą.

34. Rita Lidžiuvienė

Dviejų vaikų mama, turinti 46 metų pedagoginio darbo stažą ir neįkainojamą patirtį. Šiuo metu dirba B. Dvariono muzikos mokykloje fortepijono mokytoja. Dalyvauja meniniuose ir kultūriniuose projektuose, rengia koncertus. Darbšti, atsakinga, kūrybinga, užsispyrusi ir ambicinga. Pasiruošusi kovoti už sąžinę ir politinę moralę, todėl kandidatuoja į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą. Sieks, kad Vilniuje visi pedagogai turėtų orias darbo sąlygas.

35. Saulė Stanevičiūtė

Gimusi, augusi ir baigusi mokslus Vilniuje. Vėliau dirbo ir anglų kalbos įgūdžius tobulino užsienyje. Po penkių metų nusprendė grįžti atgal, nes niekur nėra geriau nei namuose ir tiki, kad jaunas žmogus gali ir turi prisidėti prie savo šalies augimo. Daugiau kaip 13 metų dirba aptarnavimo ir maitinimo srityje, šiuo metu dirba transporto ir logistikos įmonėje.

36. Juozas Peresedov

Vilnietis, baigęs teisės studijas Kazimiero Simonavičiaus universitete. Patirtį sukaupęs dirbant įvairius darbus nuo dispečerio iki direktoriaus pavaduotojo. Dabar dirba teisininku logistikos įmonėje. Mylintis ir palaikantis savo gimtąjį miestą Vilnių ir jame gyvenančias tautines mažumas. Aistringas Vilniaus „Ryto“ komandos sirgalius.

37. Asta Matulienė Buinevičienė

Istorikė, 2006 m. baigusi istorijos mokslus Vilniaus universitete. Dirbo Lietuvos istorijos institute, Etnologijos skyriuje. Vėliau dirbo socialinėje ir verslo srityje. Nuo 2014 m. aktyviai dalyvauja Darbo partijos veikloje. Asta užaugino du vaikus: sūnų ir dukrą. Mano, kad šiuo metu nėra atliepiami vilniečių poreikiai, todėl kandidatuoja į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą ir sieks tai pakeisti.

38. Tatjana Malachova

Vilnietė, aktyviai dalyvavo politikoje visuomeniniais pagrindais. Tatjana atsakinga bei darbšti, save laiko Vilniaus patriote, todėl jaučia pareigą prisidėti prie Vilniaus miesto gyventojų gerovės.

39. Jolita Macaitytė

Vilniuje gimusi ir augusi dviejų vaikų mama, žinanti, kaip nelengva išlaikyti ir užauginti vaikus. Nors save dar vadina politikos naujoke, visgi Jolita sieks, kad sostinėje gyventi būtų gera visiems, didelį dėmesį skirs vaikus auginančioms šeimoms.

40. Rima Krivickaitė

Verslininkė, aktyvi politinės ir visuomeninės veiklos dalyvė, dviejų vaikų mama. Studijavo Mykolo Romerio universitete, socialinės politikos fakultete. Propaguoja sveiką, aktyvią be žalingų įpročių, gyvenseną. Kelis dešimtmečius yra daugiabučio namo atstovė, todėl gerai išmano daugiabučių namų administravimo problemas ir žino, kaip skaidrinti ir keisti šią sritį.

41. Artūras Juralovičius

Save vadina šeimos žmogumi, turi du vaikus. Daug metų gyveno užsienyje, todėl mato, ko trūksta Vilniuje, kaip galima būtų pagerinti  vilniečių gyvenimo kokybę. Ketina stiprinti socialinės politikos sritį ir siekti mažesnių komunalinių mokesčių, padėti jaunoms šeimoms įsigyti būstą, įrengti daugiau saugių žaidimo aikštelių ir kt. paslaugų šeimoms Vilniuje.

42. Ermina Arkauskienė

Vilnietė, turinti tris vaikus. Lenkijoje ir Anglijoje dirbo kalbos korepetitore. Ermina domisi kultūriniu gyvenimu, pedagogika ir psichologija. Aktualios švietimo problemos, todėl norėtų padėti jas spręsti Vilniaus miesto savivaldoje.

43. Eglė Vulungevičiūtė

Politikė, turinti architektės kvalifikaciją. Dirbo architekte projektų rengimo grupėse. 1993-2003 m. dirbo dėstytoja Vilniaus statybos ir dizaino kolegijoje. 2004-2009 m. dirbo Vilniaus r. savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vyriausiąja specialiste. Sukauptą patirtį ketina panaudoti Vilniaus miesto vystymui ir plėtros klausimuose.

44. Audrius Šaučiulis

Studentas, kartu su kolegomis ir draugais besidomintis IT technologijomis ir naujovėmis.
Audrius Vilniaus kolegijoje baigė telekomunikacijų inžinerijos mokslų bakalaurą. Toliau mokslus tęsia Mykolo Romerio universitete – studijuoja Kibernetinio saugumo valdymo specialybę. Savo žinias ketina panaudoti, siekiant išmanaus miesto valdymo.

45. Vytautas Mackonis

Vytautas baigęs aukštąją karo mokyklą. Nuo 1991 m. iki dabar tarnauja Lietuvos kariuomenėje. Įvertindamas įvairias grėsmes, su kuriomis gali susidurti miestas dėl kaimyninės atominės elektrinės nesaugumo, nedraugiškų valstybių veiksmų sieks parengti kokybiškus civilinės saugos planus ir apsaugoti vilniečius.

46. karina Kazarian

Aktyvi visuomenės veikėja, sportininkė, daugkartinė Lietuvos bokso čempionė, viena augina sūnų. Turi aukštąjį išsilavinimą, yra dirbusi ir apsaugos darbuotoja, ir įmonės administracijos vadove. Daug metų dirba transporto srityje. Karina sieks, kad Vilnius taptų mokslo ir žinių siekiančiu miestu, sukurs palankesnes sąlygas vaikus auginančioms šeimoms, kad jie galėtų derinti darbą ir pareigas šeima.

47. Vladimiras Topolis

Vilnietis, dviejų vaikų tėvas. Laisvalaikiu mėgsta aktyvų poilsį.  Daugiausia darbinės patirties yra sukaupęs audito ir prekybos sferoje. Labiausiai aktuali sritis Vladimirui – miesto ūkis. Ketina tobulinti miesto ūkį ir prisidėti prie jo kūrimo.

48. Danutė Sucharevskaja

Vilnietė, baigusi vadybos mokslus, todėl jos stiprioji pusė – mokėjimas pasiekti užsibrėžtų rezultatų vardan žmonių ir tarnaujant žmonėms, tinkamai besirūpinant jų kasdienybe. Vadyba ir valdymas yra jos sritys, todėl ketina prisidėti kokybiško miesto valdymo.

50. GenoEfa Seniuc

Vilnietė, senjorė. Darbo partijos narė nuo pirmos partijos įkūrimo dienos. Baigusi medicinos mokyklą, dirbusi Lietuvos Geležinkelių personalo skyriuje. Genoefa yra aktyvi savo kaimynijos Žirmūnuose bendruomenės narė, besirūpinanti kiemo bei jos gyventojų gerove.

51. NikOlAjus Koroliovas

Vilnietis, ilgą laiką dirbantis automatikos inžinieriumi. Nikolajus nori, kad Vilnius būtų traukos miestas, kuriame visi norėtų ne tik gyventi, bet dirbti ir leisti laisvalaikį, todėl visomis jėgomis sieks prie to prisidėti

52. Žana Končanina

Vilnietė, dviejų sūnų mama. Žana yra baigusi pedagogikos studijas, dirbo pagal specialybę. Šiuo metu Žana užsiima verslu, tačiau širdyje nori prisidėti ir spręsti ugdymo įstaigų problemas  tam, kad kiekvienas vaikas Vilniaus mieste gautų aukščiausios kokybės ugdymo paslaugas.

Kaip balsuoti?

Š. m. kovo 5 dieną vyks savivaldybių tarybų rinkimai. Vilniečiai rinks miesto valdžią ateinantiems ketveriems metams. Kviečiame palaikyti geriausią kandidatę į Vilniaus merus Ievą Kačinskaitę-Urbonienę. Moterį, kuriai rūpį. Moterį, kuri rūpinsis Vilniumi kaip namais. Savo balsą skirkite Darbo partijos komandai nr. 8!

Kaip balsuoti savivaldybės tarybos narių rinkimuose

Kaip balsuoti savivaldybės merų rinkimuose

naujienos

Cover for Ieva Kačinskaitė-Urbonienė
3,542
Ieva Kačinskaitė-Urbonienė

Ieva Kačinskaitė-Urbonienė

Ieva Kačinskaitė-Urbonienė

4 mėnesiai prieš

Ieva Kačinskaitė-Urbonienė
Ieva Kačinskaitė-Urbonienė viršelio nuotrauka ... PlačiauMažiau
View on Facebook

4 mėnesiai prieš

Ieva Kačinskaitė-Urbonienė
Vieno etapo pabaiga reiškia kito etapo pradžią. Kad 2024 metais nebekandidatuosiu jokiuose rinkimuose, kolegoms frakcijoje pranešiau daugiau nei prieš metus.O šiandien priėmiau sprendimą trauktis ir iš Darbo partijos. Šį sprendimą lėmė ne tik tai, kad nebesieju savo karjeros su politine veikla, bet ir tai, kad pernelyg išsiskiria mano ir partijos tarybos pozicijos svarbiausiais klausimais. Paskutinis lašas buvo sprendimas dalyvauti Europos parlamento rinkimuose tebevykstant tyrimui, kurio detalės partijai vis dar nėra žinomos, ir jos po truputį aiškės tikriausiai tik jau prasidėjus kampanijai. Mano manymu, mes turėjome sustoti, viską išsiaiškinti ir tik tada priimti geriausius, rezultatais pagrįstus sprendimus. Dėkoju partijos bičiuliams už tuos ilgus metus kartu! Išgyvenome daug įvairių akimirkų; džiaugiamės laimėjimais, patyrėme ir pralaimėjimų, kartu augome ir keitėmės. Nors ne kartais nuomonės ir skirdavosi, bet tik dabar tvirtai jaučiu, kad atėjo laikas judėti tolyn. Ketinu garbingai užbaigti šią Seimo kadenciją, o nuo rudens norėčiau judėti jau naujomis kryptimis. Jei turėsite kokių įdomių pasiūlymų, esu atvira susipažinti. Ypač domina mokslo ir verslo kryptys, tačiau visiems pasiūlymams svarbiausias vardiklis yra nauda visuomenei ir šaliai. ... PlačiauMažiau
View on Facebook

7 mėnesiai prieš

Ieva Kačinskaitė-Urbonienė
Pasidžiaukime artumu, pasidalinkime gerumu, apdovanokime meile artimus ir brangius! ❤️Linksmų švenčių ir laimingų, taikių Naujųjų! 🎄✨🎁LR Seimo narė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė ... PlačiauMažiau
View on Facebook

Kontaktai

Užsukite!

Mūsų adresas:
Ankštoji g. 3, Vilnius

Susisiekite!

PARAMA

Jei remiate mus ir mūsų programą, kviečiame prisidėti finansiškai, paremiant mus smulkia auka nuo 5 iki 50 Eur.

Nedeklaravus pajamų ir turto, aukoti galima mažą auką 5, 10 ar 20 Eur, neviršijant 50 Eur.

DARBO PARTIJA
LT57 7300 0101 7489 4686

Auka ir Jūsų asmens kodas.
PASKIRTIS: Auka, a/k ??????????????